Veda a výskum

Na pôde fakulty architektúry STU v Bratislave na ústave urbanizmu a územného plánovania spracovávam svoju dizertačnú tému: "Urbanistická stabilita"