Na pôde fakulty architektúry STU v Bratislave na ústave urbanizmu a územného plánovania spracovávam svoju dizertačnú tému: „Urbanistická stabilita“.