Others

Public Space Bratislava

Prvá vedecká konferencia o verejných priestoroch v Bratislave. Na konferencií zazneli súčasné trendy pri plánovaní miest pre ľudí z medzinárodnou účasťou prednášajúcich. Na konferencií bol umiestnení i 3D swarchplan časti Bratislavy. Nasvecovaný bol rôznymi analýzami mesta a verejných priestorov. Konferencia ukázalý možné smerovanie pri tvorbe verejných priestorov v Bratisalve.